top of page

Katolsk-ortodoks akademi

Akademiet

Katolsk-ortodoks akademi (KOA) er et selvstendig og uavhengig økumenisk møtested for medlemmer av den katolske kirke og de ortodokse kirkene.
KOA er et forum som ut fra kristen tro vil arbeide med grunnleggende og aktuelle problemstillinger innen kirke-, kultur-, og samfunnsliv.  
KOA er medlem av Norske kirkeakademier.  

Akademiet har vært i virksomhet siden 2004. De første årene gikk det under navnet Katolsk-ortodoks Idéforum. I 2010 ble navnet endret til Katolsk-ortodoks forum, og i 2017 til Katolsk-ortodoks akademi. 

Målsetting

a) fremme vennskap og fellesskap basert på interesse for kirkeliv, liturgi og spiritualitet i den katolske kirke og de ortodokse kirkene.

 

b) skape møteplasser for fordypning og meningsbrytning om åndelige spørsmål så vel som tidsaktuelle utfordringer, som muliggjør åpne samtaler med rom for innsikt, engasjement og kritikk.

c) arrangere åpne seminarer av høy faglig kvalitet for å belyse temaer av sentral betydning for begge kirker innenfor kirkekunst, liturgi, historie, klosterliv, spiritualitet eller teologi, med tanke på å nå ut til et bredt publikum uavhengig av tro eller livssyn.

d) bidra til dialog mellom mennesker.  

bottom of page