top of page

Styret

Styret har hatt følgende medlemmer:

Andresen, sr. Mette - Den katolske kirke, 2016 - desember 2022

Bäckmann, Maisi - Hellige Nikolai menighet, 2010 - 2011

Berg Simonsen, Mie - Den katolske kirke, 2016 - desember 2022

 

Fjeld, fr. Arne - Den katolske kirke, 2016 - desember 2022

Gemou-Engesaeth, Vasiliki - Maria Bebudelses menighet, 2008 - desember 2022

Kværne, p. Per - Den katolske kirke, 2009 - 2014

 

Lerseth, f. Olav - Hellige Hallvard kirkeforening/menighet, 2016 - desember 2022

 

Myrhaug, May-Lisbeth - Den katolske kirke, 2004 - 2017

 

Nilsen, sr. Else-Britt - Den katolske kirke, 2004 - desember 2022

 

Pavlos, Panagiotis - Maria Bebudelses menighet, 2016 - 2017

 

Serck-Hanssen, Caroline - Hellige Olga menighet, 2016 - desember 2022

 

Tollefsen, Torstein Theodor - Hellige Nikolai menighet, 2004 - 2010

 

Ulveland, Lillian Christin - Hellige Olga menighet, 2004 - desember 2022

 

Wetlesen, Jon - Hellige Nikolai menighet, 2010 - 2013

bottom of page