top of page

Seminar

Årlige avholdte seminar:
 

2005
 

Den hellige Maria Guds Moder i katolsk og ortodoks tradisjon

Magister May-Lisbeth Myrhaug, St Olav kirkens menighet
Førsteamanuensis Torstein Theodor Tollefsen, Universitetet i Oslo, Hellige Nikolai ortodokse kirke

 

Jesusbønnen

Fader Johannes Johansen, Hellige Nikolai ortodokse kirke

 

2006
 

TEMA: Spiritualitet og klosterliv i Øst og Vest

 

Bønn og spiritualitet i den ortodokse klosterverden – i går og i dag

Søster Thavoria Gillebo, norsk ortodoks schemanonne og den gang viseabbedisse ved Det Hellige Korsets Opphøyelses kloster i Thiva, Hellas

 

Klosterliv i cistercienisk tradisjon

søster Marie Claire Muller ocso

 

Klosterliv i fransiskansk tradisjon

broder Bjarne Falkanger ofm

 

To kvinners vei mot klosterliv og hellighet

Thora Hammer (1864-1946)

Søster Else-Britt Nilsen op, Sta Katarina-hjemmet, Oslo

 

Maria Skobtsova (1891-1945)

Førsteamanuensis Torstein Theodor Tollefsen, Universitetet i Oslo

Høsten 2006 var fire av styrets medlemmer på studietur til Venezia - et europeisk møtested mellom øst og vest - hvor de sonderte mulighetene for å arrangere pilegrimstur, eventuelt retreat eller studiebesøk i området.De besøkte blant andre fransiskanerpater Roberto på hans kloster og økumenisk senter, Isitituto di studi ecumenici “S Bernardino” og de hadde møte med den ortodokse representanten for den greske metropolittdømmet i Venezia, f. Polykarpos.

2007

Det ble ikke arrangert seminar i 2007, temadagen ble avholdt like over nyttår i 2008

2008

TEMA: Liturgi i Vest og Øst

Professor Stig Frøyshov, Teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, kantor Hl Nikolai ortodokse kirke
 

Domorganist Helge Landmark, St. Olav katolske kirke, Oslo

2009

TEMA: Om ikoner her

Ikoner, ord og bilde
Professor Torstein Theodor Tollefsen, Universitetet i Oslo

 

Om ikonkunstenMagister, ikonmaler og forfatter Solrunn Nes, Bergen

 

2010

TEMA: Om hellighet og helgener her

Sanctity – the forgotten Vision of the Christians today

Professor HDr. arkimandritt Grigorios D. Papathomas, Universitetet i Athen

Var Hellige Olav en helgen?

Magister og forfatter Lars Roar Langslet

 

Hellige Olav i Russland

Fader Olav P. Lerseth, Hellige Nikolai menighet

(i hans fravær fremført av Lillian Christin Ulveland)

 

Den hellige Blasius av Sebasteia – en økumenisk helgen

Professor emeritus, Universitet i Oslo Per Kværne, diakon i St. Olav domkirkemenighet

Hellige Anna av Novgorod – en nordisk ortodoks helgen

Stipendiat i kunsthistorie Caroline Serck-Hanssen, Universitetet i Bergen

 

2011

TEMA: Guddommeliggjørelse – Helliggjørelse her

Den ortodokse læren om guddommeliggjørelse

Professor Torstein Theodor Tollefsen, Universitetet i Oslo

 

”Gjør oss dine helgener like”
Helliggjørelse i vestlig katolsk tradisjon

Førsteamanuensis Jan Schumacher, Det teologiske Menighetsfakultetet i Oslo

 

 

2012

TEMA: Åndelig liv og lengsel i en sekulær verden her

Om lengselens logikk

Frater Erik Vardencisterciensermunk ved klosteret Mount Saint Bernard, England

 

Ett helhetssyn på andligt liv

Fader Heikki Huttunengeneralsekretær i Ekumeniska Rådet, Finland

For øvrig deltok Katolsk-ortodoks forum som medarrangør i Bønneuken for kristen enhet her

 

2013

Det ble ikke arrangert seminar i 2013.

Katolsk-ortodoks forum var som i fjor medarrangør i Bønneuken for kristen enhet her

 

2014

TEMA: Olav den Helliges omvendelse her

Hellige Olav i ortodoks tradisjon
Kunsthistoriker ph.d. Caroline Serck-Hanssen

Katolsk-ortodoks forum deltok som medarrangør i Bønneuken for kristen enhet her

2015

TEMA: Hellige Olavs vitae i ikonkunsten her

Gjennomgang av Sergey Polyakovs store ikon om Hellige Olav
Cand.theol. og kunsthistoriker f. Olav Lerseth

Forelesningen ble innledet med ortodoks vesper.

Katolsk-ortodoks forum deltok som medarrangør i Bønneuken for kristen enhet her

 

2016

Det ble ikke arrangert seminar i 2016.

 

2017

VÅRENS TEMA: PAVE - PATRIARK - PROTESTANT her 


Relasjonen mellom den katolske, ortodokse og evangelisk-lutherske kirke   

Den ortodokse kirkes dialog med de tyske reformatorene på 1500-tallet 
F. Olav Lerseth, teolog og kunsthistoriker 

 

Den ortodokse kirke - katolikkenes fremste økumeniske partner? 
Sr. Else-Britt Nilsen, teolog ph.d. 

 

HØSTENS TEMA: Helgen i grenseland - arven fra Trifon av Petsjenga her  
 

Trifon-tradisjonen på Nordkalotten 
Caroline Serck-Hanssen, kunsthistoriker ph.d.

2018

VÅRENS TEMA: ØST MØTER VEST - ukrainske katolikker i Norge her

Pater Myron Kuspys orienterer om ukrainske katolikker som følger bysantinsk ritus.

HØSTENS TEMA: INKARNASJONENS MYSTERIUM - julens budskap i ikonkunsten her

Kunsthistoriker Caroline Serck.Hanssen forteller om julemotiver i den ortodokse ikonkunsten.

 

2019

VÅRENS TEMA: TRO I GODE OG ONDE DAGER - hva gjør at vi holder fast ved vår kirketilhørighet? her

Billedkunstner Grete Refsum fra Den katolske kirke og lærer og pedagogisk veileder Maisi Bãchman fra Den ortodokse kirke deler sine refleksjoner.

HØSTENS TEMA: RUSSLANDS HELLIGE KVINNER - med hovedvekt på 1900-tallet her

Dosent Elina Kahla fra Helsingfors universitet forteller om Hellige Maria Skobtsova, Hellige Matrona av Moskva og Hellige Jelisaveta Fjodorovna i Vår Frelsers ortodokse kirke

2020

VÅRENS TEMA: KONTEMPLATIV BØNN OG KONTEMPLATIVT LIV - betraktninger i fastetiden her

Sr. Ingeborg-Marie OP ved Lunden kloster foredrar.

NB: Arrangementet ble avlyst som følge av covid-situasjonen.

2021

Det ble ikke arrangert seminar i 2021 på grunn av covid-situasjonen.

 

2022

VÅRENS TEMA: DEN ORTODOKSE KIRKE - historie - lære - trosliv her

Kunsthistoriker og forfatter Caroline Serck-Hanssen presenterer sin nye bok om Den ortodokse kirken.

HØSTENS TEMA: DE 21 - Martyrer i vår tid - en reise i de koptiske martyrenes fotspor her

Sr. Anne-Bente Hadland OP har oversatt boken om de 21 koptiske martyrene som ble myrdet av IS i 2015 og deler den sterke historien.

bottom of page